Informacje o szpitalach tymczasowych na Mazowszu

Na Mazowszu trwają prace nad budową szpitali tymczasowych. Cztery z nich powstaną we współpracy Spółek Skarbu
Państwa (PKN ORLEN, ENERGA i Totalizatora Sportowego) oraz Polskiego Banku
Rozwoju BGK z Wojewodą Mazowieckim i wskazanymi przez Wojewodę szpitalami
patronackimi, a jeden w Warszawie, we współpracy z M.St. Warszawa w obiekcie
przyszłego tzw. Szpitala Południowego. Łącznie ok. 900 łóżek covidowych.

Szpital tymczasowy w Radomiu

Szpital tymczasowy w Radomiu powstaje w budowanym
pawilonie szpitalnym, przewidzianym na Oddział Rehabilitacji Radomskiego Szpitala
Specjalistycznego im. dr. Tytusa Chałubińskiego we współpracy Totalizatora
Sportowego oraz Radomskiego Szpitala Specjalistycznego. W związku z tym trwają
intensywne prace wykończeniowe, aby był możliwy wcześniejszy odbiór i
przystosowanie budynku do potrzeb szpitala tymczasowego. Szpital powstanie na
podstawie decyzji wydanej Spółce przez Prezesa Rady Ministrów Mateusza
Morawieckiego z 2 listopada 2020 r oraz decyzji Wojewody Mazowieckiego z 12 listopada,
określającej lokalizację szpitala tymczasowego oraz liczbę łóżek. W szpitalu ma
być zapewnione 100 łóżek dla pacjentów z potwierdzonym SARS-Cov -2, w tym 20
łóżek respiratorowych.

Szpital tymczasowy w Płocku

Kolejną z lokalizacji jest Centrum Badawczo Rozwojowe, należące do PKN Orlen, w Płocku,
które Spółka udostępniła na szpital tymczasowy. Placówka powstaje we współpracy
PKN Orlen oraz Wojewódzkiego Szpitala Tymczasowego w Płocku. Szpital powstanie
na podstawie decyzji wydanej Spółce przez Prezesa Rady Ministrów Mateusza
Morawieckiego oraz polecenia wydanego przez Ministra Zdrowia dla Wojewódzkiego
Szpitala Zespolonego dotyczącego zapewnienia 196 łóżek covidowych, w tym 20
łóżek respiratorowych.

Szpital tymczasowy w Ostrołęce

Szpital tymczasowy w Ostrołęce powstanie na terenie przyległym do Mazowieckiego
Szpitala Specjalistycznego we współpracy PKN ORLEN oraz Mazowieckiego Szpitala
Specjalistycznego im. Józefa Psarskiego w Ostrołęce. Ma być to szpital w
zabudowie kontenerowej. Szpital powstanie na podstawie decyzji wydanej Spółce
przez Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego oraz decyzji Wojewody
Mazowieckiego, określającej lokalizację szpitala tymczasowego oraz liczbę
łóżek. W szpitalu ma być zapewnione 198 łóżek dla pacjentów z potwierdzonym wirusem
COVID – 19, w tym 20 łóżek respiratorowych.

Szpital tymczasowy w Siedlcach

W Siedlcach powstanie szpital tymczasowy we współpracy BGK oraz Mazowieckiego Szpitala
Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Siedlcach. Będzie znajdować się w budynku
przynależącym do szpitala patronackiego. Szpital powstanie na podstawie decyzji
wydanej Spółce przez Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego oraz decyzji
Ministra Zdrowia. W szpitalu ma być zapewnione 100 łóżek dla pacjentów z
potwierdzonym wirusem COVID – 19.

Szpital tymczasowy w Warszawie

Z inicjatywy Wojewody Mazowieckiego są obecnie prowadzone rozmowy
z przedstawicielami Urzędu m.st. Warszawy oraz wykonawcą w sprawie
przyspieszenia prac, mających na celu zakończenie budowy Szpitala Południowego
wcześniej niż to zaplanowano. W obiekcie, w którym docelowo ma być Szpital
Południowy, ma znaleźć się szpital tymczasowy przeznaczony do leczenia
pacjentów z COVID-19. Wojewoda z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 sfinansuje
przyspieszenie prac budowlano-wykończeniowych, by móc wcześniej niż zakładano
dokonać odbiory oraz przystosować obiekt do pełnienia funkcji szpitala
tymczasowego. Wojewoda wesprze też wyposażenie szpitala tymczasowego (z środków
budżetu państwa) oraz z zasobów Agencji Rezerw Materiałowych.  Szpital
tymczasowy ma obejmować nie mniej niż 300 łóżek z przeznaczeniem dla pacjentów
z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 w tym nie mniej niż
80 miejsc leżących z respiratorem (tzw. łóżek respiratorowych).